"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 7 ianuarie 2011

PREŞEDINTELE P.R.M. A DEPUS PLÎNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA ESCROACEI PAULA ŞOMÂLDOC

DOMNULE PRIM-PROCUROR, 
Subscrisul PARTIDUL ROMÂNIA MARE (PRM), cu sediul ales la sediul profesional al Societăţii Civile de Avocaţi GHIŢĂ & ASOCIAŢII, situat în Bucureşti, B-dul Dimitrie Cantemir nr.21, bl.4, sc.C, et.5, ap.85, sector 4, prin Preşedinte CORNELIU VADIM TUDOR, în temeiul art. 222 Cpp formulăm următoarea:


PLÎNGERE PENALĂ

împotriva numitei ŞOMÂLDOC PAULA DANIELA, executor judecătoresc în cadrul Camerei executorilor judecătoreşti de pe lîngă Curtea de Apel Bucureşti.

Conform art. 19 alin. 1 lit. a) Cp, pentru săvîrşirea infracţiunii de tulburare de posesie, faptă prevăzută si pedepsită de art. 220 Cp, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 246 Cp, infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 247 Cp, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 248 Cp, infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 248 ind.1 Cp, infracţiunea de purtare abuzivă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 250 alin.1; alin. 2; alin. 3 şi alin. 4 Cp, cu aplicarea art. 145 Cp şi art. 147, alin. 1 Cp.
În fapt precizăm următoarele:

În dimineaţa zilei de 04.01.2011, în jurul orelor 9, sediul central al Partidului România Mare, situat în Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1, a fost ocupat în întregime de 20-25 de poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie, sub comanda numitei Şomâldoc Paula Daniela, executor judecătoresc.
Imediat ce a pătrus în sala unde se ţineau Conferinţele de Presă ale partidului, făptuitoarea Şomâldoc, însoţită şi de alţi indivizi ce nu au vrut să-şi decline identitatea, sau calitatea, a ordonat presei să părăsească sala şi forţelor de ordine să reţină şi să legitimeze orice persoană care se aflau acolo.
Conducerea PRM a solicitat făptuitoarei să se prezinte în primul rînd, să se legitimeze, să prezinte tuturor scopul acţiunii sale şi să facă dovada tuturor înscrisurilor pe care le deţine, pentru a lua la cunoştiinţă dacă aceste înscrisuri ne sînt sau nu opozabile. La interpelarea avocatului partidului nostru, în care îi solicita autorizarea, încuviinţarea instanţei de executare, în speţă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, făptuitoarea s-a enervat, a proferat cuvinte defăimătoare la adresa partidului nostru şi a ordonat forţelor de ordine reţinerea şi legitimarea tuturor celor prezenţi, fără drept la apărare.
Drept urmare, organele de Poliţie, fără să pună la îndoială că, prin fapta lor, la ordinul făptuitoarei, săvîrşesc fapte penale, au blocat accesul (intrarea şi ieşirea) în curtea imobilului, atît uşa principală, cît şi pe cea de la sala de Conferinţe, încurajate de ameninţările aşa-numitei executoare judecătoreşti.
În data de 28.12.2010, am primit la sediul partidului o somaţie emisă de Biroul Executorului Judecătoresc Şomâldoc Paula Daniela, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 37, bl. A4, sc. I, ap. 9, Sector 3, în dosar de executare nr. 296/2010, în care sîntem somaţi ca, în termen de 5 zile, să evacuăm imobilul situat în Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1.
La scurt timp după somaţia primită, am notificat atît pe executorul judecătoresc, prin adresa nr.02/30.12.2010, cît şi Secţia nr. 1 Poliţie Bucureşti, prin adresa nr.01/30.12.2010, arătîndu-ne în acest mod disponibilitatea de a lămuri situaţia juridică şi, în acelaşi timp, de a respecta întocmai dispoziţiile legale. Astfel:

1. Informăm că în cauză s-a început executarea silită prin evacuare în dosar de executare nr. 354/2010 de către Biroul Executorului Judecătoresc Ezer Lucian, în baza titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 18831/30.09.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosar nr. 27195/299/2010;
2. Biroul Executorului Judecătoresc Ezer Lucian a solicitat, la data de 19.10.2010, încuviinţarea executării silite, iar Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti admite cererea prin Încheierea din Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 28.10.2010 în dosar de executare nr. 354/2010, dosar de instanţă nr. 48963/299/2010;
3. Cu toate că recursul nu suspendă executarea, am formulat recurs împotriva Sentinţei civile nr. 18831/30.09.2010, care se află pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a V-a Civilă în dosar nr. 27195/299/2010, cu termen de judecată la data de 01.02.2011;
4. În urma somaţiei comunicate de către executorul judecătoresc Şomâldoc Paula Daniela, am formulat cererea de Suspendare provizorie a executării sentinţei civile executorii în dosar de executare nr. 296/2010;
5. Am depus pe rol, cu privire la acest dosar de executare, Contestaţia la executare şi Suspendarea executării.
6. Am formulat acţiune în anularea actelor de executare în dosar nr. 296/2010.
7. Prin adresa nr. 231/29.12.2010, am informat Ministerul Administraţiei şi Internelor, să atenţioneze atît Inspectoratul General al Poliţiei Române, cît şi Inspectoratul General al Jandarmeriei, că acţiunea executorului Şomâldoc Paula Daniela, prin somaţia din data de 28.12.2010, este total ilegală, încălcînd în mod evident legea civilă şi legea penală, şi, drept urmare, să nu se dea curs solicitării executorului.
Cu privire la somaţia din data de 28.12.2010 în dosar de executare nr. 296/2010, atenţionăm asupra următoarelor aspecte penale, întrucît executorul încalcă dispoziţiile Codului de procedură civilă:

a) se formează un nou dosar de executare pentru aceeaşi cauză, acelaşi creditor, acelaşi debitor şi aceeaşi obligaţie;
b) se încalcă în mod flagrant, cu premeditare, Decizia nr. 458/31.03.2009 a Curţii Constituţionale, referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373 ind.1 din Cpc, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006;
c) ca atare, nu se menţionează în somaţie încheierea prin care instanţa de executare, în speţă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, încuviinţează executarea silită prin evacuare, aşa cum prevăd expres dispoziţiile art. 373 ind. 1 alin. 1 Cpc, respectiv, cităm: "executorul judecătoresc (...) de îndată va solicita instanţei de executare încuviinţarea executării silite...", am încheiat citatul;
d) în cauză, aşa cum am arătat mai sus, Biroul executorului judecătoresc Ezer Lucian a solicitat şi a primit încuviinţarea executării silite prin evacuare în Dosar de executare nr. 354/2010 prin Încheierea dată în Camera de Consiliu din data de 28.10.2010. În noul dosar de executare nu există încuviinţarea executării de către instanţă, întrucît nu este posibil legal. O dată cu modificările aduse la art. 373 ind. 1 de Legea nr. 202/2010, instanţa de executare încuviinţează executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singură încheiere dată în Camera de Consiliu. Deci, evacuarea se face în frauda legii, fără încuviinţarea instanţei de judecată;
e) atît executorul Şomâldoc Daniela, cît şi apărătorul creditorului, avocat Marin Petre, încalcă legea civilă şi legea penală, ignorînd Procesul verbal din data de 26.11.2010, încheiat de executorul judecătoresc Ezer Lucian în dosar de executare nr. 354/2010, dată în care creditorul, prin avocat, a mai încercat evacuarea noastră, la care aţi fost prezent.
La această dată, executorului judecătoresc Ezer Lucian i s-a înmînat, din partea conducerii partidului şi a avocaţilor acestuia, Contractul de comodat atestat sub nr. 04/17.07.2009 şi Contractul de comodat atestat sub nr. 05./10.01.2008 de către avocat Ion Ghiţă, prin care la adresa din Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1, îşi au sediul alte două entităţi, respectiv Cabinetul de europarlamentar Corneliu Vadim Tudor şi Redacţia "Tricolorul", cotidian al cărui editor este SC Editura "Speranţa" SRL.
Executorul judecătoresc Ezer Lucian suspendă executarea silită prin evacuare, întrucît titlul executoriu de evacuare este îndreptat împotriva PRM, nu şi împotriva Cabinetului de europarlamentar şi a Editurii "Speranţa", urmînd ca instanţa să se pronunţe pe cele două contracte.
În raport de dispoziţiile art. 371 ind. 1 alin. 1 Cpc, titlul executoriu respectiv Sentinţa civilă nr. 18831/30.09.2010 este îndreptat impotriva PRM, astfel încît executorul judecătoresc Ezer Lucian ia măsura legală de suspendare a evacuării în raport de art. 371 ind. 5 lit. b. Executarea nu mai poate fi continuată, întrucît debitorul, PRM, nu este singura entitate la adresă;
f) somaţia din data de 28.12.2010, în dosar nr. 296/2010, nu numai că îmbracă aspecte penale, dar este lovită total de nulitate, întrucît este lipsită de legalitatea dispoziţiilor art. 387 ind. 1 alin.1 Cpc, coroborate cu dispoziţiile art.386 Cpc, în sensul că nu se prevede data şi ora evacuării, încălcîndu-i-se, astfel, debitorului dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil.
Drept urmare, rugăm atît făptuitoarea, cît şi Poliţia să nu pună în practică somaţia din data de 28.12.2010 în dosar de executare nr. 296/2010, emisă de executor judecătoresc Şomâldoc Paula Daniela, întrucît nu are încuviinţarea instanţei de executare, aşa cum prevede legea, şi îmbracă aspecte penale. De asemenea, se încalcă dreptul legal al celor trei entităţi, prin tulburarea posesiei legale a acestora, reprezintă un abuz de drept constînd în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale, conform Legii nr. 202/2010, se încalcă drepturile prevăzute de Constituţie a Cabinetului de europarlamentar.
Cu toate că a fost avertizată că încalcă legea, făptuitoarea a procedat, cu de la sine putere, la evacuarea, din sediul din Str. Emile Zola nr. 2, nu numai a PRM, ci şi a celelaltor două entităţi. Sechestrează toate persoanele aflate în imobil, dispune imobilizarea persoanelor care îşi manifestau drepturile constituţionale, ignoră apărările avocaţilor noştri, nu permite pătrunderea în curte a conducerii partidului, a unor avocaţi ai partidului, încît ne-am mirat că nu a ordonat să fim împuşcaţi pe loc.
Datorită poziţiei pe care o avea, executorul judecătoresc a transformat clădirea sediului nostru legal într-un lagăr de exterminare, fără nici o legătură cu realitatea de dincolo de gardul clădirii, refuzînd orice dialog, şi era oricînd gata să sară la gîtul oricărei persoane din conducerea partidului care îndrăznea să-i vorbească. Datorită acestui comportament, gereralul Marcu Tudor, membru important al partidului, fost deputat al Parlamentului României, cînd a vrut să intre în curtea clădirii, datorită forţei utilizate de organele de Poliţie, suferind de probleme cardiace, a avut nevoie de intervenţie medicală, fiind luat cu ambulanţa.
Un alt membru important al partidului nostru, revolutţonarul Bebe Ivanovici, a fost lovit în spate cu poarta masivă de fier de la intrarea din curtea imobilului, de către faptuitoare şi de poliţistul care păzea poarta, lovitura fisurîndu-i o operaţie pe care o avea în urma evenimentelor din decembrie 1989.
Datorită stării de război, pornită şi menţinută de făptuitoare şi de forţele de ordine, atît conducerea partidului, cît şi membrii de partid nu au reacţionat violent împotriva acestora, părăsind, în cele din urmă, imobilul, alegînd calea Justiţiei, şi nu calea violenţei.
În raport de prevederile art. 64 Cpp solicităm proba cu înscrisuri, martori şi orice altă probă pe care procurorul de caz o consideră concludentă şi temeinică.
Faţă de cele mai sus menţionate, rugăm cercetarea şi verificarea aspectelor semnalate în prezenta Plîngere Penală şi, totodată, ne constituim parte civilă în procesul penal.
DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Membru al Parlamentului European,
Preşedintele Partidului România Mare

http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=10952&format=html

Memoriul unui membru al Parlamentului European, adresat Comunităţii Internaţionale


poza la memoriul unui membru al parlamentului european

 

 

 

 

 

S.O.S.! SALVAŢI ROMÂNIA DE REGIMUL NAZIST INSTAURAT DE MAFIA UNUI INDIVID MAI PRIMITIV ŞI MAI LACOM DECÎT IDI AMIN ŞI POL POT: DESCREIERATUL TRAIAN BĂSESCU!

Doamnelor şi domnilor, mă adresez dvs. în numele unei părţi importante a populaţiei României acum, la începutul acestui an decisiv pentru destinul ţării mele în lumea contemporană. Unii dintre dvs.. mă cunosc, avînd în vedere că ne-am întîlnit, oficial, atît în România, cît şi pe meridianele lumii. Sînt cel mai vechi preşedinte de partid politic din România - practic, de 20 de ani neîntrerupţi, cînd am înfiinţat Partidul România Mare (iunie 1991).

În perioada 1992-1995 am fost secretar al Senatului României; în perioada 2004-2008 am fost vicepreşedintele Senatului României. Am fost, de asemenea, finalist al alegerilor prezidenţiale, în decembrie 2000, cînd am fost împiedicat să devin şeful Statului, printr-o fraudă strigătoare la cer. Sînt absolvent al Facultăţiii de Filosofie din Bucureşti, doctor în Istorie al Universităţii din Craiova (Suma Cum Laudae) şi doctorand în Teologie. Am studiat Istoria, la Universitatea din Viena, timp de 1 an, ca bursier Herder, fiind "student extraordinar".Sînt, de asemenea, membru al următoarelor foruri ştiinţifice şi culturale, în care sînt coleg cu mulţi dintre dvs.: 
- Academia Tiberină (Papală) din Roma.
- Academia Mondială "Albert Schweitzer", care mi-a decernat Marea Medalie de Aur.
- Academia de Ştiinţe ale Naturii din Moscova.
- Academia de Ştiinţe Politice din New York.
- Institutul Biografic American, care m-a desemnat Omul Anului 2006.
Am fost decorat, în decembrie 2004, cu cea mai înaltă distincţie a ţării mele, Steaua României.
Am scris şi am tipărit, pînă în prezent, cca. 30 de cărţi: poezie, eseuri, istorie, aforisme, jurnale. Lucrările mele au fost traduse în: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, arabă, maghiară, ucrainiană, chineză, sîrbă ş.a.
Partidul pe care l-am fondat şi pe care îl conduc a fost membru al Parlamentului României timp de 16 ani (4 legislaturi), din 1992 pînă în 2008, aducîndu-şi contribuţia la elaborarea şi votarea tuturor Legilor care au făcut posibilă aderarea României la NATO şi la Uniunea Europeană.
Personal, mi-am pus semnătura pe absolut toate documentele necesare consensului naţional pentru procesul de aderare.
La alegerile din noiembrie 2008, PRM a fost scos din Parlament, printr-o fraudă electorală neruşinată. Din fericire, la alegerile din iunie 2009, PRM a intrat, cu fruntea sus, în Parlamentul European, avînd 3 membri. Eu activez în Comisia de Cultură şi Educaţie şi în Comisia de Politică Externă. Am rostit pînă acum 12 discursuri în aula Parlamentului European şi am tipărit 2 lucrări majore: "Europa Creştină" (în 3 volume) şi "Quo Vadis Europa" (în 2 volume). Sînt un creştin practicant. Am o viaţă de familie ireproşabilă şi sînt tatăl a două fetiţe.


Doamnelor şi domnilor,
vă scriu în legătură cu situaţia dramatică a României, care este ţinută sub teroare, de 6 ani, de o bandă de răufăcători, condusă de numitul Traian Băsescu. Pentru a vă face o idee despre "calitatea" acestui individ, am să vă spun doar atît: Traian Băsescu şi fratele său, Mircea Băsescu (tot fost marinar, ca şi el) vînd armament, muniţie şi rachete Miliţiilor Libaneze Hezbollah, pe mari sume de bani! La ora actuală, se află în curs de derulare un nou contract, care prevede livrarea către Hezbollah a următorului lot: 12 baterii de rachete (a cîte 15 rachete fiecare), 1.500 de pistoale-mitralieră Kalaşnikov (cu muniţia aferentă) şi 2 staţii radar, fabricate în fosta Cehoslovacie. În cine vor trage armele şi rachetele? În cetăţenii Israelului, aşa cum au mai tras. Valoarea acestui arsenal de război este de 150.000.000 de dolari. Pentru că şeful Marelui Stat Major al Armatei Române, amiralul Gheorghe Marin, a refuzat să scoată acest arsenal din stocurile Ministerului Apărării Naţionale, deşi l-a rugat, personal, Traian Băsescu, a fost eliberat din funcţie! În locul lui a fost instalat un personaj obedient, care va executa ceea ce i se va cere. La începutul acestei săptămîni, mai precis în zilele de 3 şi 4 ianuarie 2011, s-a deplasat la Beirut una dintre fiicele lui Traian Băsescu, cu misiunea de a semna contractul cu Hezbollah, prima tranşă fiind de 50.000.000 de dolari. Toate acestea sînt cunoscute de Serviciile Secrete din ţările dvs., dar în special de Mossad, care l-a informat pe preşedintele Israelului. Bietul Shimon Peres s-a deplasat în România, pe canicula teribilă a verii anului 2010, la vîrsta de 87 de ani, pentru a-l ruga pe aşa-zisul preşedinte al României să înceteze livrarea de armament către Hezbollah. Dar rugăminţile bătrînului laureat al Premiului Nobel pentru Pace au fost ignorate. 


Doamnelor şi domnilor,
aş putea să vă dau sute de exemple ale politicii de tip mafiot şi terorist pe care o practică acest bolnav mintal, pe nume Băsescu. E bine să cunoaşteţi faptul că, la începutul Mileniului III Creştin, acest personaj rudimentar apelează la practici voodoo, "magie neagră", pentru a-şi extermina adversarii politici (?!). De asemenea, vă informez că, din cauza acestui veritabil criminal, s-au sinucis mai multe persoane: oamenii de afaceri Mihai Erbaşu şi Florian Anghelescu (amîndoi s-au spînzurat), tînărul ziarist Mircea Cuzino Stănescu (s-a împuşcat în cap) şi alţii. Eu conduc o editură şi două publicaţii importante, revista "România Mare" şi cotidianul "Tricolorul" şi, prin forţa lucrurilor, am acces la informaţii super-verificate. Pentru că dezvăluirile pe care le fac publicaţiile mele au devenit insuportabile şi, în mare parte, ele sînt reluate în Conferinţele de Presă ale Partidului România Mare - acest Băsescu a jurat să le distrugă pe toate. Şi publicaţiile, şi partidul. Dar, pentru că Legea nu-i permite asemenea abuzuri vizibile, el a găsit alte mijloace: ne sufocă financiar şi ne lasă fără sediu! Iată cum se prezintă problema sediului PRM. Formaţiunea pe care o conduc a primit acest sediu, în mod legal, în anul 2006, de la Guvernul condus de dl. Călin Popescu-Tăriceanu. Imobilul nu avea nici un fel de problemă de ordin juridic, iar fostul premier poate depune mărturie în acest sens. Exista, ce-i drept, o revendicare din partea unui pretins moştenitor, dar totul era o invenţie ridicolă. Nu doresc să intru în detalii, dar cîteva elemente mă văd nevoit să furnizez: sediul PRM se află în Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2. Ultimul proprietar a fost, pînă în anul 1959, Maria Wolf, aşa cum demonstrează actele pe care noi le deţinem de la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. Nimeni din acea familie nu mai trăieşte azi. Dar inventivitatea Mafiei Imobiliare nu cunoaşte limite: aceasta a inventat un alt proprietar, Nicolae Caranfil, care, în realitate, conform documentelor existente tot la Arhivele Statului, nu a locuit, niciodată, în imobilul de pe Str. Emile Zola nr. 2, ci într-o casă de pe Aleea Modroga, aflată la cca. 200 de metri depărtare. Dar, pentru că la această adresă se găseşte sediul central al PDL (partidul lui Traian Băsescu), Mafia Imobiliară nu putea să evacueze formaţiunea de guvernămînt, aşa că a evacuat un partid de Opoziţie! Numitul Nicolae Caranfil a fost ministrul Aviaţiei pînă în anul 1940, cînd a fugit din România. După anul 1945, el a fost decretat criminal de război, avînd în vedere că s-a dovedit că fusese agent hitlerist. Fiul lui, Andrei Gheorghe Caranfil, a trăit în SUA, pînă în septembrie 2009, cînd a decedat, la vîrsta de 81 de ani. Ei, bine, tocmai pentru acest pretins moştenitor s-a luptat Mafia Imobiliară! Eu, unul, respect dreptul la proprietate şi am demonstrat asta, prin faptul că am votat mai multe acte normative în acest sens. Dar aici e vorba de nişte falsuri grosolane, de împroprietărire a unui om mort, a cărui familie n-a locuit, niciodată, în imobilul revendicat. Fireşte că e şi o chestiune de ordin financiar, pentru că imobilul valorează cca. 5.000.000 de euro, iar executorul judecătoresc primeşte 3% (adică 150.000 de euro), asta ca să nu mai vorbim de avocat, care încasează mai mult. Partidul meu a fost supus la şicane incredibile, pentru a părăsi acest sediu. În anul 2008, Regia Protocolului de Stat a mărit chiria, brusc, într-o singură zi, de 30 de ori! Pe tot parcursul anului 2010, Traian Băsescu a făcut presiuni asupra principalilor săi colaboratori în probleme locative (fostul primar general al Capitalei, Adriean Videanu, şi fosta avocată a Regiei Protocolului de Stat, Elena Udrea) să evacueze PRM din sediu. Scopul? Dezintegrarea partidului şi lichidarea celor două publicaţii ale mele, care sînt atît de incomode! Toate demersurile avocaţilor PRM şi toate dovezile prezentate de noi s-au lovit de rezistenţa înverşunată a Mafiei Imobiliare! În această clădire îşi desfăşurau activitatea nu numai PRM (repet, partid de Opoziţie!), ci şi alte 3 entităţi: Ziarul "Tricolorul", Fundaţia "România Mare" şi Editura "Speranţa". În ziua de 4 ianuarie 2011, cînd încă nici nu am strîns Pomul de Crăciun, împodobit pentru copiii membrilor PRM, partidul nostru a fost evacuat, cu forţa, deşi nu există nici o hotărîre definitivă şi irevocabilă, aşa cum prevede Legea - dar au fost evacuate şi celelalte 3 entităţi, fără nici un temei, fără nici măcar o simplă hîrtie! În Europa Unită nu s-a mai înregistrat un asemenea abuz! La ordinele sufocante ale acestui descreierat, Băsescu, în ziua de 4 ianuarie 2011 s-a prezentat la sediul PRM o executoare judecătorească (folosită de Mafie şi în alte cazuri), pe nume Şomâldoc, însoţită de peste 100 de poliţişti şi agenţi ai principalului serviciu secret din ţară, Serviciul Român de Informaţii. Prima grijă a acestui comando a fost să dea afară presa! Şi erau cca. 50 de ziarişti, români şi străini! Era limpede că aveam de-a face cu o stratagemă bine exersată, pentru a nu exista martori. Apoi, au fost comise acte de o brutalitate inimaginabilă, cum nu se mai văd nici în dictaturile africane: Poliţia a bruscat şi a lovit numeroşi fruntaşi ai PRM, între care îi menţionez pe generalul inginer Marcu Tudor (fratele meu mai mare, în vîrstă de aproape 72 de ani, suferind de inimă, om care a fost deputat timp de 3 legislaturi), generalul doctor Ioan Cârciumaru (în vîrstă de aproape 80 de ani), Constantin Bebe Ivanovici (unul dintre liderii Revoluţiei Române din decembrie 1989, om operat la coloana vertebrală, din pricina rănilor căpătate acum 21 de ani), Ileana Simion (vicepreşedintă a Organizaţiei de Femei a PRM, soţia d-lui Florin Simion, Pro Mare Maestru al Marii Loji Naţionale a României), cîntăreaţa Elena Pascu. Pentru generalul Marcu Tudor şi revoluţionarul Constantin Bebe Ivanovici au sosit ambulanţele Salvării, care i-au transportat, de urgenţă, la spital: generalul a fost internat la Spitalul Militar Central din Capitală (Secţia de Cardiologie), iar revoluţionarul a fost internat la Spitalul Judeţean Ilfov, avînd tensiune 22 şi operaţia fisurată, fiind lovit în spate, cu o poartă metalică, de executorul judecătoresc şi de un poliţist. Aproape de miezul nopţii, în biroul meu de europarlamentar s-au petrecut scene de coşmar, mai ceva ca pe timpul arestărilor şi deportărilor lui Stalin: la adăpostul întunericului, au pătruns zeci de poliţişti care le-au bruscat şi le-au lovit pe femeile refugiate acolo! Un asediu cum nu s-a mai văzut în România modernă! Una din victime, doamna Ileana Simion, a fost ridicată cu scaun cu tot, i s-a răsucit mîna la spate etc. În această situaţie, pentru a proteja viaţa acestor oameni nevinovaţi, mi-am spus că cel mai înţelept cedează şi am părăsit sediul PRM. Au rămas brutele, care au vandalizat, au spart uşi, au agresat şi speriat cîţiva căţeluşi de care aveam grijă (eu sînt un mare iubitor de animale). Evident, oamenii loviţi au făcut plîngeri penale împotriva executoarei escroace şi a brutelor din Poliţie şi SRI. A doua zi, tot la presiunea teroristă a lui Traian Băsescu, procurorul general al României a anunţat că s-a autosesizat, din oficiu, şi a dispus începerea urmăririi mele penale şi criminalistice (?!). Aşadar, hoţii şi "poliţia politică" intră peste un membru al Parlamentului European, în biroul lui, deţinut legal, printr-un contract de comodat, îi bagă oamenii în spital şi tot ei fac pe victimele! Din păcate pentru aceşti criminali, avem imagini filmate, cu un telefon mobil, care arată scenele de groază petrecute la orele 11 noaptea în biroul meu! Iar în vremea asta, presa stătea afară, în noapte, şi tremura de frig.


Doamnelor şi domnilor,
după acea zi de şoc şi groază românii au înţeles de ce ţara lor nu e admisă în Spaţiul Schengen: din pricina regimului terorist şi mafiot al lui Traian Băsescu! Problema României nu e Vadim Tudor - problema României o reprezintă Mafia din Justiţie şi Poliţie! Martor îmi e Bunul Dumnezeu că, timp de cîteva zile, am încercat să explic civilizat, să aplanez acest conflict, să găsim o soluţie înţeleaptă. Am luat legătura, telefonic, cu ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, cu secretarul de Stat din acelaşi minister, Lidia Barac, cu ministrul de Interne, Traian Igaş. Mi-am călcat pe inimă şi i-am telefonat şi primului-ministru, Emil Boc, dar acesta s-a ascuns. I-am dat un SMS şi Floricăi Bejinariu, preşedinta Consiliului Superior al Magistraturii. Toţi au fugit ca potîrnichile! Fiindcă toţi sînt paralizaţi de frica lui Traian Băsescu! Ce stat mai e ăsta? Unde, în lume, se mai întîmplă asemenea atrocităţi? Aceasta e faţa adevărată a Regimului Băsescu. El e viermele din mărul Uniunii Europene. Dacă veţi scăpa România de această caricatură grotescă şi periculoasă, vă veţi feri propriile ţări de contactul cu diavolul. Şi dacă vă voi mai spune ce averi au Băsescu şi principalii lui colaboratori în mîrşăvii, veţi înţelege în ce situaţie disperată e România. Surse din interiorul acestei Mafii Portocalii mi-au dezvăluit următoarele conturi existente în băncile străine:
- Traian Băsescu are cel puţin 2,5 miliarde de euro;
- Vasile Blaga şi Radu Berceanu au, fiecare, cîte 4 miliarde de euro;
- Adriean Videanu are 5 miliarde de euro.
Ceva mai "modeşti" sînt, deocamdată, Elena Udrea (1 miliard de euro) şi Emil Boc (doar cîteva sute de milioane). De unde provin sumele astea fabuloase? În primul rînd, din avuţia Poporului Român. În al doilea rînd, din banii împrumutaţi de România din străinătate (peste 140 de miliarde de euro, asta e datoria externă a ţării noastre). Nimeni nu îi controlează. Mafia a paralizat TOATE cele 3 Puteri ale Statului Român: Legiuitoare, Executivă, Judecătorească. Populaţia României e victima unui genocid prelungit, şi asta o ştiţi şi dvs., desigur. 


Doamnelor şi domnilor,
eu sînt un om al principiilor. Eu nu mă lupt pentru mine. De altfel, românii mă cunosc: eu nu am nici o avere, decît Biblia pe care o port în buzunarul de la piept şi cei 2 copii pe care mi i-a dăruit Dumnezeu. Dacă mi se poate reproşa un limbaj ceva mai vehement, este pentru că am epuizat toate celelalte zone de comportament, iar cu Mafia nu se poate vorbi altfel. E păcat de ţara asta. Mor oameni. Se sinucid pe capete. În România e o stare de spirit explozivă. Ajutaţi ţara noastră. Salvaţi România! Dacă nu vă veţi implica, vă veţi face un grav păcat în faţa lui Dumnezeu! Trag acest semnal de alarmă în speranţa că mă adresez unor oameni raţionali şi preocupaţi de soarta a 22.000.000 de semeni ai lor. Numeroase ţări ale Europei se confruntă cu infractori şi cerşetori proveniţi din România: nu ei sînt problema, nu de ei trebuie să scăpaţi, ci de Traian Băsescu, şi atunci toate vor intra pe un făgaş de normalitate şi se vor rezolva în ceea ce priveşte ţara noastră.


Cu deosebită consideraţie.
Acest Memoriu a fost tradus în limbile engleză şi franceză, fiind trimis tuturor cancelariilor şi instituţiilor europene, precum şi preşedinţilor SUA, Rusiei, Chinei ş.a.m.d.


Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Membru al Parlamentului European,
Preşedintele Partidului România Mare
Bucureşti, 7 ianuarie 2011


Explicaţie poză: În prezenţa a peste 10.000 de pelerini din întreaga lume, aflaţi în Piaţa San Pietro din Vatican, Papa Benedict al XVI-lea îi decernează liderului P.R.M. Medalia de Bronz emisă cu prilejul împlinirii a 3 ani de Pontificat. Fotografia a fost făcută la 14 noiembrie 2007.

 http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=10951&format=html